disclaimer

I Love Urban de bevoegde uitgever van de webpagina;

 

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

I Love Urban werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat de inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

I Love Urban geeft op geen enkele wijze garante over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

I Love Urban biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website. 

I Love urban is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;

I Love Urban verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie pp de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent;

I Love Urban kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;

I Love Urban zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. 

I Love Urban kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/van haar website;

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website;